Bed and Breakfast Gelderland

Bed and Breakfast in Gelderland
in Gelderland zijn diverse Bed and Breakfast te vinden.

Gelderland is de grootste provincie van Nederland. De provincie heeft en groot aantal Bed and Breakfast. Gelderland kan grofweg worden onderverdeeld in drie delen:de Betuwe, bekend om zijn fruitteelt, de Veluwe met het grootste aaneengesloten bosareaal van Nederland, de Achterhoek dat vooral agrarisch is. Gelderland is ook de provincie van kastelen en landhuizen waarvan een aantal tot uitstekende Bed and Breakfast zijn ingericht.

 

De provincie Gelderland heeft een grote Bed and Breakfast dichtheid. Veel landhuizen en kastelen bieden een Bed and Breakfast van hoog niveau.

Uw Bed and Breakfast op deze plek? Foto's of tekst.
Prijs € 45,00 per jaar ex btw.
info@010webvertising.nl

Er zijn diverse arrangementen waarbij u van de ene Bed and Breakfast naar de andere Bed and Breakfast kunt reizen. Voor fietsers en wandelaars bestaat de mogelijkheid dat de bagage wordt bezorgd bij uw volgende Bed and Breakfast.

Een overzicht van
Bed&Breakfast in de provincie Utrecht

De regio Rivierenland (provincie Gelderland) bestaat uit drie deelgebieden: de Betuwe, de Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal. Ook hier vindt u aantrekkelijke Bed and Breakfast mogelijkheden.
 


Boek een Bed and breakfast in Gelderland en geniet van datgene de provincie u heeft te bieden.

Gelderland kan gerust worden betiteld als het groene hart van Nederland. Met ruim vijfduizend vierkante kilometer is het de grootste en groenste provincie van Nederland.

De Gelderse natuurgebieden zijn het hele jaar door een bezoek meer dan waard.

Veluwe
Gelderland kent een zeer gevarieerd landschap. Op de Veluwe wisselen uitgestrekte heidevelden, woeste zandverstuivingen, dichte bossen en waterrijke omgevingen elkaar af. Een prachtig en rustig natuurgebied dat zeer toegankelijk is door een uitgebreid en overzichtelijk netwerk van fiets- en wandelroutes.

Achterhoek
De Achterhoek is eveneens bosrijk, maar verschilt enorm van de Veluwe. Het Achterhoekse coulisselandschap met glooiende akkers, kastelen, burchten en landhuizen zorgt voor een geheel eigen, sfeervolle omlijsting.

Rivieren
Het Gelders Rivierengebied kenmerkt zich door dijken, uiterwaarden, bloeiende boomgaarden, vrolijk gekleurd fruit, lieflijke stadjes en dorpen. De bloeiperiode van de Betuwse fruitbomen zorgt ieder voorjaar weer voor een kleurrijk schouwspel. Ook Het Rijk van Nijmegen, ook wel Neerlands’ binnenste buitenland genoemd, kent tal van hoogtepunten. Heuvellandschap op en top, máár zonder onneembare hindernissen. Gelderland is namelijk bijzonder goed toegankelijk. Altijd en voor iedereen.

Steden
Naast fraaie natuur biedt Gelderland een aantal fraaie grote steden. Nijmegen (de oudste stad van Nederland), Arnhem en Apeldoorn zijn hiervan de bekendste. Ze herbergen binnen hun grenzen alles wat u van een stad verwacht, óók op cultureel gebied. Het Valkhof Museum in Nijmegen, het Kröller-Müller Museum in Nationaal park de Hoge Veluwe, het Dolfinarium in Harderwijk, Apenheul in Apeldoorn, Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum in Arnhem zijn de bekendste voorbeelden. Gelderland heeft voor elk wat wils.


Groei en krimp op de Veluwe

De provincie Gelderland wil de positie en kwaliteit van de Veluwe als toprecreatiegebied versterken. Dit laatste is hard nodig: de marktpositie staat onder druk. Bedrijven hebben ontwikkelruimte nodig om te kunnen investeren in kwaliteit en om een eigentijds recreatieproduct te kunnen bieden. Om dat mogelijk te maken werkt de provincie met het groei- en krimpscenario voor de verblijfsrecreatie op de Veluwe.

Recreatiebedrijven op, voor de natuur, de meest kwetsbare locaties in het Centraal Veluws Natuurmassief (CVN) worden op vrijwillige basis aangekocht en teruggegeven aan de natuur. Dit noemt de provincie 'krimp'. Tot dusverre heeft de provincie Gelderland vijf recreatieterreinen van in totaal 48 hectare aangekocht. De daarmee vrijgekomen hectares worden gebruikt voor groei van bestaande recreatiebedrijven. Deze bedrijven liggen in groeiclusters op minder kwetsbare locaties. Deze groeiclusters, vijftien in totaal, liggen doorgaans meer aan de randen van het CVN. De provincie Gelderland streeft ernaar om elke twee of drie jaar een groeitender van minimaal 10 hectare uit te schrijven. Hierbij kunnen de recreatiebedrijven die in de groeiclusters liggen hun groeiplannen indienen.

Betrokken partijen
De provincie Gelderland is initiatiefnemer en projectleider van het Groei- en Krimpplan. In de uitvoering zijn gemeenten, de branche-organisatie (RECRON), de terreinbeherende organisaties en de Dienst Landelijk Gebied (DLG) betrokken.

Handreiking
Uitbreidingsplannen zullen een toegevoegde waarde moeten hebben voor het groeicluster als geheel. Kwaliteitsverbetering staat voorop. Ideeën en aangrijpingspunten daarvoor staan in de clustervisie en in de Handreiking ondernemersplannen (zie Documenten). In deze handreiking staat welke stappen recreatiebedrijven bij het opstellen van een uitbreidingsplan moeten doorlopen en met welke voorwaarden zij rekening moeten houden. Ook staan er handige tips in en wordt doorverwezen naar checklisten om tot een zo goed mogelijk uitbreidingsplan te komen.

Overleggen
De kwaliteit van het plan is belangrijk: als er meer uitbreidingsplannen zijn dan er aan groeiruimte beschikbaar is, zal de kwaliteit van het uitbreidingsplan een belangrijke rol spelen in de afweging welke plannen door kunnen en welke niet. Het advies aan recreatiebedrijven is: treed in een zo vroeg mogelijk stadium in overleg met de gemeente om te bespreken of uw plan kansrijk is en betrek de NORT-consulent bij uw ideeën en planuitwerking. De NORT-consulent kan u op weg helpen om tot een kwalitatief goed plan te komen.

Welke recreatiebedrijven kunnen uitbreiden en hoe verloopt deze procedure?

Alleen recreatiebedrijven die in de aangewezen gebieden langs de rand van het Centraal Veluws Massief liggen, kunnen groeien. Periodiek schrijft de provincie een groeitender uit. Alleen dan kunnen ondernemers uitbreidingsplannen indienen.

In de ‘Handreiking ondernemersplannen’ en bijbehorende checklisten wordt de procedure van een groeitender toegelicht. Daarin staat welke voorwaarden gelden, welke stappen moeten worden doorlopen, hoe bedrijven tot een goed plan kunnen komen en welke ondersteuning gemeenten, provincie, RECRON en NORT kunnen bieden. In deze handreiking wordt ook duidelijk gemaakt op welke momenten en hoe de overheden de plannen beoordelen en welke rol de onafhankelijke adviescommissie ‘Ontwikkeling verblijfsrecreatie Veluwe’ daarin speelt. Verder wordt uitgelegd op welke momenten natuuronderzoek nodig is en hoe dit wordt uitgevoerd.
Bron: gelderland.nl
 

010 webdesign

Bed and Breakfast in Gelderland is een onderdeel van Bed and Breakfast - Start .nl
Overige Bed and Breakfast in Nederland  *  Bed and Breakfast op Terschelling